افراط و تفریط افغانستان را به بحران مواجه می‌سازد

افراط و تفریط افغانستان را به بحران مواجه می‌سازد

رییس‌جمهور غنی از گسترش افراط و تفریط در کشور انتقاد کرده است. آقای غنی که در مراسم گرامی‌داشت از نودمین سالروز تولد محمد موسی شفیق وزیر خارجه پیشین کشور در دهه دموکراسی صحبت می‌کرد گفته که فراگیری افراط و تفریط تعادل...