افراسیاب ختک: پاکستان پرورشگاه طالبان افغان است

افراسیاب ختک: پاکستان پرورشگاه طالبان افغان است

افراسیاب ختک، یکی از سناتوران پیشین مجلس سنای پاکستان با اشاره به افزایش حمله‌ها در افغانستان گفته است دولت پاکستان از خاکش به طالبان افغان اجازه می‌دهند تا به‌عنوان یک حکومت موازی با کابل در افغانستان عمل...