افراد مسلح یک واکسناتور زن را در قندهار تیرباران کردند

افراد مسلح یک واکسناتور زن را در قندهار تیرباران کردند

افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک واکسناتور زن را حین کمپین واکسن پولیو در شهر قندهار کشتند. مسئولان محلی قندهار گفتند که افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت ۰۰:۱۱ پیش از چاشت امروز دو خانم واکسناتور را مورد شلیک قراردادند که...