افراد مسلح یک زن را در مرکز کابل تیرباران کردند

افراد مسلح یک زن را در مرکز کابل تیرباران کردند

افراد مسلح ناشناس یک خانم را در ناحیه هشتم شهر کابل با ضرب گلوله به قتل رساندند. مقام‌های امنیتی کابل این رویداد را تأیید کرده و گفته‌اند که این رویداد صبح امروز در ساحه حوزه هشتم پولیس شهر کابل صورت گرفته است آن‌ها...