افراد مسلح بر ۳ غیرنظامی در مناطق مرزی هرات گلوله باری کردند

افراد مسلح بر ۳ غیرنظامی در مناطق مرزی هرات گلوله باری کردند

۳ مرد مجروح را ساعاتی پیش، از مناطق مرزی هرات به بیمارستان مرکزی این ولایت انتقال دادند. عزیزالرحمان جامی سخنگوی این مرکز درمانی به خبرنگار چکاد گفت که این افراد جوانانی بین سنین ۲۵ سال تا ۳۰ سال هستند. وی گفت که این...