افراد مرموز همیشه رازهایی سنگین در سینه دارند

افراد مرموز همیشه رازهایی سنگین در سینه دارند

نتایج مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد هر انسان به صورت میانگین ۱۳ راز دارد که در دل خود نگاه می دارد و از این میان ۵ راز را، هیچ‌فردی جز خودش نمی‌داند دانشمندان دریافته‌اند که حفظ رازها بار سنگینی است که می‌تواند به...