هشدار رییس‌جمهور غنی به افراد فاسد در نهادهای امنیتی

هشدار رییس‌جمهور غنی به افراد فاسد در نهادهای امنیتی

رییس‌جمهور غنی به افراد فاسد در نهادهای امنیتی کشور هشدار داده است که بیش از این اجازه سوء استفاده از امکانات نهادهای امنیتی ار نخواهند داشت. آقای غنی در مراسم نهمین دور فراغت افسران دانشگاه مارسال فهیم گفته است: "اجازه...