افراد سلاح دار۲ کارمند سرک سازی تاجیکستان را ربودند

افراد سلاح دار۲ کارمند سرک سازی تاجیکستان را ربودند

دو کارمند سرک سازی تاجیکستان توسط افراد سلاح دار در ولایت ختلان تاجیکستان، در مرز با افغانستان ربوده‌شده‌اند. منابع حکومتی تاجیکستان گفته‌اند این رویداد روز گذشته در مرز تاجیکستان با ولایت بدخشان افغانستان رخ‌داده...