افراد بیکار پس‌ازاین رایگان تحصیل می‌کنند

افراد بیکار پس‌ازاین رایگان تحصیل می‌کنند

معینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ چند قرارداد را درزمینه‌ کاریابی برای جوانان تحصیل‌کرده و کارگر با شماری از مؤسسات و نهادهای شغلی امضا کرده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته‌اند که این قراردادها با...