افراد اعدام‌شده، کی ها بودند؟

افراد اعدام‌شده، کی ها بودند؟

ارگ ریاست‌جمهوری هویت ۶ زندانی گروه طالبان را اعلام کرد که روز گذشته به دلیل ارتکاب جرایم سنگین و جنایت علیه غیرنظامیان و امنیت عامه در زندان پل‌چرخی کابل اعدام شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه‌ای گفته است که...