افخمی: نیایش باید از ایران معذرت بخواهد

افخمی: نیایش باید از ایران معذرت بخواهد

مدتی می‌شود که شهرداری هرات روند عقب‌نشینی دکان‌ها و خانه‌های سرک عمومی فرقه را روی دست گرفته است. در این مدت ده‌ها خانه و دکان یا از سوی مالکینشان تخریب شدند و یا هم از سوی ریاست شهرداری و باشندگان هرات نیز به‌طور...