افت قیمت طلا در بازارهای جهانی

افت قیمت طلا در بازارهای جهانی

با وجود افزایش قیمت دالر در بازارهای جهانی، قیمت طلا با کاهش۰.۲ درصدی به ۱۱۹۳ دالر و ۶۶ سنت رسید. این در حالی‌است که قیمت فلز زرد جمعه به رقم ۱۲۰۶ دالر و ۹۸ سنت رسید، که بالاترین رقم از ۲۳ نوامبر تاکنون بوده است. آگاهان...