افتتاح برنامه “تقویت زنجیره‌ای ارزش گندم و دامداری” در افغانستان

افتتاح برنامه “تقویت زنجیره‌ای ارزش گندم و دامداری” در افغانستان

برنامه تقویت زنجیره ارزش گندم و دامداری امروز توسط نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان افتتاح شد.   هدف از برگزاری این برنامه، فراهم سازی زمینه دسترسی کشاورزان به بازارهای داخلی و خارجی عنوان شده...