افتتاح نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در هرات

افتتاح نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی در هرات

نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در هرات افتتاح شد. سیر زلاند رییس فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در مراسم افتتاحیه این نمایندگی گفت: "فدراسیون خبرنگاران ورزشی اولین نمایندگی است که درشهر هرات...