افتتاح مرکز «نمایش سرکس» در هرات

افتتاح مرکز «نمایش سرکس» در هرات

مسئول سرکس تعلیمی و تربیه کودکان افغانستان گفت که نمایش سرکس بعد از ۱۰ سال فعالیت، روز گذشته مرکز دوامدار خود را افتتاح کرد.   جلیل احمد نوروزی، مسئول سرکس تعلیم و تربیه کودکان افغانستان گفت که هدف از ایجاد این مرکز،...