افتتاح کار ساخت سرک حلقوی در بادغیس

افتتاح کار ساخت سرک حلقوی در بادغیس

سرانجام امروز کار ساخت سرک حلقوی در ولایت بادغیس افتتاح خواهد شد.   محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به منظور افتتاح کار ساخت سرک حلقوی قیصار – لامان به بادغیس سفر کرد. قرار است امروز کار ساخت بخش اول و دوم...