افتتاح یک سردخانه کوچک در کلینیک مرکزی غوریان

افتتاح یک سردخانه کوچک در کلینیک مرکزی غوریان

مسئولان در ولسوالی غوریان هرات می‌گویند که وضعیت مراکز صحی در این ولسوالی بهبود یافته است.   «فرهاد خادمی» ولسوال ولسوالی غوریان ولایت هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که بر علاوه بهبود وضعیت صحی اکنون یک...