افتتاح راه آهن میان افغانستان و چین

افتتاح راه آهن میان افغانستان و چین

خط جدید راه آهن میان افغانستان و چین، که از کشورهای قزاقستان و ازبکستان گذشته و به ریل بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ وصل شده، به هدف انتقال اقلام تجارتی در مسیر افغانستان و چین افتتاح شد. جانان موسی زی، سفیر افغانستان...