افتتاح جشوارۀ فیلم زنان هرات با بیانیۀ رولا غنی

افتتاح جشوارۀ فیلم زنان هرات با بیانیۀ رولا غنی

جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات، محصول مشترک خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر در ارگ تاریخی هرات و با بیانیه خانم رولاغنی بانوی اول افغانستان افتتاح شد. در سومین دور از جشنواره فیلم زنان در کنار اشتراک شماری از...