افتتاح بخش جدید بندر چابهار

افتتاح بخش جدید بندر چابهار

بخش جدید توسعه یافته بندر چابهار در جنوب ایران توسط دولت این کشور افتتاح شد.   کشور ایران قصد دارد تا این بندر تجارتی را به یک راه ترانزیت کلیدی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه تبدیل کند. حسن روحانی، رئیس جمهور...