افتتاحیه پنجاه و نهمین جشنواره فیلم لندن و تمرکز روی نقش زنان

افتتاحیه پنجاه و نهمین جشنواره فیلم لندن و تمرکز روی نقش زنان

بازیگران فیلم "حق رای زنان" کری مولیگان، مریل استریپ و هلنا بونام کارتر روی فرش قرمز در شب نمایش افتتاحیه پنجاه و نهمین جشنواره فیلم لندن حاضر شدند. در جشنواره فیلم لندن امسال حدود ۲۴۰ فیلم بلند از ۷۲ کشور در طول دوازده...