کار اعمار شش شبکه آبرسانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد

کار اعمار شش شبکه آبرسانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد

کار اعمار شش شبکه آبرسانی به ارزش بیش از شصت میلیون افغانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس می‌گویند، کار ۶ شبکه‌ آبرسانی در ولایت بادغیس که قبلاً با شش شورای محلی...