کار اعمار ۲ بند برق در ولایت هلمند آغاز شد

کار اعمار ۲ بند برق در ولایت هلمند آغاز شد

منابع در وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که کار ابتدایی ۲ بند بزرگ برق که شامل سروی و طرح آن می‌باشد در ولایت هلمند آغاز شده است.   «علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب کشور گفت که این بندهای برق در ولسوالی‌های...