اعلام یک روز اعزای عمومی در ایتالیا در پی زلزله شدید

اعلام یک روز اعزای عمومی در ایتالیا در پی زلزله شدید

ایتالیا برای گرامیداشت یاد ۳۰۰ قربانی زلزله اخیر در این کشور یک روز عزای عمومی اعلام کرده است. روز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی شش ممیز دو ریشتر مناطقی در نزدیکی رم را لرزاند. ماتئو رنتزی، نخست ‌وزیرایتالیا امروزدر...