اعطای رتبه فوق العاده به فرمانده امنیه ولسوالی اوبه

اعطای رتبه فوق العاده به فرمانده امنیه ولسوالی اوبه

طی محفلی با حضور جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات به شیر آقاالکوزی فرمانده امنیه ولسوالی اوبه رتبه فوق العاده اعطا شد. در این محفل که مل پاسوال محمد جمعه عدیل فرمانده نیروهای سرحدی هرات نیز حضور داشت این رتبه که...