اعضای گروه راک آمریکایی که به کنسرتشان در پاریس حمله شد صدمه ندیده‌اند

اعضای گروه راک آمریکایی که به کنسرتشان در پاریس حمله شد صدمه ندیده‌اند

اعضای گروه راک آمریکایی "ایگلز آف دت متال"در جریان حمله به کنسرتشان در پاریس آسیبی ندیده‌اند. پس از حمله چندین مرد مسلح به سالن باتاکلان در جمعه شب، دست کم ۸۰ نفر از شرکت کنندگان در این کنسرت کشته شدند. در بیانیه گروه...