اعضای مجلس یک‌بار دیگر باهم درگیر شدند

اعضای مجلس یک‌بار دیگر باهم درگیر شدند

در نشست امروز مجلس، شماری از نمایندگان با استفاده حرف‌های ناسزا باهم درگیر شدند. این درگیری ازآنجایی شروع شد که معصومه خاوری و شریفی بلخابی، از آزار و اذیت پولیس در کابل شکایت کردند که گویا پولیس به آنان توهین کرده...