اعضای شورای ولایتی نیمروز از روند ساخت جاده حلقوی نظارت کردند

اعضای شورای ولایتی نیمروز از روند ساخت جاده حلقوی نظارت کردند

اعضای شورای ولایتی نیمروز صبح امروز از روند ساخت جاده حلقوی این ولایت نظارت کردند.   نعمت الله صدیقی یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت حین بازدید از این جاده با دیگر اعضای این شورا، گفت: جاده حلقوی نیمروز اهمیت خاصی...