اعضای دولت کویت استعفا دادند

اعضای دولت کویت استعفا دادند

به گزارش روزنامه "الأنباء" کویت، اعضای دولت کویت به صورت دسته جمعی استعفا کردند. بر اساس این گزارش، دولت کویت استعفای خود را به صورت رسمی به "صباح الأحمد جابر الصباح" امیر این کشور تقدیم کرده است. استعفای دولت کویت پس از...