اعزام نیروی نظامی از هرات به هلمند

اعزام نیروی نظامی از هرات به هلمند

با وخیم شدن اوضاع امنیتی در ولایت هلمند نیروهای کمکی نظامی از ولایت هرات راهی این ولایت شدند. سهراب صمیم سخنگوی فرماندهی عمومی امن و نظم عامه در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته نیروهای یک گردان/کندک از فرماندهی...