چگونه روش‌های علمی برای زیاد شدن اعتماد به نفس را دریابیم؟

چگونه روش‌های علمی برای زیاد شدن اعتماد به نفس را دریابیم؟

اغلب انسان ها از اینکه اعتماد به نفس پایینی دارند ناراحت به نظر می رسند یک انسان با اعتماد به نفس بالا می تواند احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد ولی برعکس کسی که اعتماد به نفسش پایین است نمی تواند هیچ کاری را به درستی...