مهاجران امریکا دست به اعتصاب کاری زده‌اند

مهاجران امریکا دست به اعتصاب کاری زده‌اند

مهاجران در امریکا قرار است امروز به مکتب‌ها و سر کار حاضر نشوند تا میزان وابستگی اقتصاد امریکا به مهاجران را به دونالد ترامپ نشان دهند. این اعتصاب زیر عنوان " یک روز بدون مهاجران " در شهرهای به شمول واشنگتن دی سی،...