اعتصاب صرافان افغانستان در پی حمله افراد مسلح بر یک صرافی

اعتصاب صرافان افغانستان در پی حمله افراد مسلح بر یک صرافی

اتحادیه‌های صرافان افغانستان امروز بخاطر حمله افراد مسلح بر یک دکان صرافی در شهر جلال آباد، در سراسر این کشور دست به اعتصاب کاری زدند.   افراد مسلح ناشناس روز گذشته با حمله به یک دوکان صرافی در شهر جلال آباد یک صراف را...