اعتراض هزاران زن در ترکیه به اصلاحیه جدید قانون تجاوز به دختربچه‌ها

اعتراض هزاران زن در ترکیه به اصلاحیه جدید قانون تجاوز به دختربچه‌ها

هزاران زن خشمگین در ترکیه به اصلاحیه قانون رابطه جنسی با دختران کم سن و سال اعتراض کردند. این اصلاحیه جدید به مردانی که با دختربچه‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کنند به عنوان متجاوز برخورد نمی‌کند اگر آنها با قربانی ازدواج...