اعتراض نماینده غور در مجلس به بی‌توجهی نهادهای امنیتی برای آزادی دانشجویان ربوده شده

اعتراض نماینده غور در مجلس به بی‌توجهی نهادهای امنیتی برای آزادی دانشجویان ربوده شده

نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان از نا معلوم بودن سرنوشت پنج دانشجوی ربوده شده دانشگاه غور ابراز نگرانی کرد. سید نادرشاه بحر نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان با انتقاد از عملکرد نهادهای امنیتی گفت، با آنکه ۲۰ روز از...