اعتراض شهروندان تونس در پیوند به وضعیت اقتصادی

اعتراض شهروندان تونس در پیوند به وضعیت اقتصادی

برخی از شهروندان تونس در پیوند به آن چه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نابسامانی اقتصادی می‌خوانند، دست به اعتراض‌های مدنی زده اند.   این معترضان تونسی از دولت می‌خواهند تا در این زمینه تجدید نظر و در این مورد اقدام...