اعتراض شدید مردم و مقامات عراق به دخالت های ترکیه در امور این کشور

اعتراض شدید مردم و مقامات عراق به دخالت های ترکیه در امور این کشور

نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر مخالفت خود با مداخله طرف های خارجی در امور عراق اعلام کرد که می خواهیم اراضی مان را به دست خودمان آزاد کنیم و طرف های خارجی نباید در امور داخلی ما دخالت کنند. حیدر العبادی در واکنش به مداخله...