اعتراض شماری از ساکنان فراه بخاطر وضعیت امنیتی این ولایت

اعتراض شماری از ساکنان فراه بخاطر وضعیت امنیتی این ولایت

شماری از ساکنان ولایت فراه در پیوند به آن چه ناامنی‌ و کشتن یک غیرنظامی توسط نیروهای امنیتی در این ولایت می‌خوانند، امروز دست به اعتراض زدند.   گزارشگر تلویزیون چکاد در فراه بیان می‌دارد که این معترضان؛ به گفته...