اعتراض ساکنان غور وارد پنجمین روز شد

اعتراض ساکنان غور وارد پنجمین روز شد

اعتراض ساکنان ولایت غور در پیوند به بی توجهی حکومت مرکزی به این ولایت وارد پنجمین روزش شد.   ساکنان ولایت غور امروز با وجود ریزش برف در این ولایت، خیمه‌های تحصن را در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور بر پا کرده اند. آنان...