اعتراض ساکنان بادغیس در پیوند به گفته‌های ترامپ درباره بیت المقدس

اعتراض ساکنان بادغیس در پیوند به گفته‌های ترامپ درباره بیت المقدس

صدها تن از ساکنان بادغیس در پیوند به برسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ، دست به اعتراض مدنی زدند.   این معترضان شعارهای ضد آمریکایی سرداده و تصمیم اخیر ترامپ  را محکوم کردند. معترضان...