اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

اعتراض زنان فرانسوی به اختلاف دستمزدها برای زنان و مردان

گروهی از فمنیست‌های فرانسوی از همه زنان این کشور خواستند که در اعتراض به تبعیض در دستمزدها برای زنان، راس ساعت ۴:۳۴ بعدازظهر روز دوشنبه از کار دست بکشند. سازمان دهندگان این اعتراض می گویند که اختلاف دستمزد بین زنان و...