اعتراض جنبش پگیدا علیه آنگلا مرکل

اعتراض جنبش پگیدا علیه آنگلا مرکل

صدها نفر از هواداران جنبش پگیدا در شهر درسدن آلمان علیه سیاستهای مهاجرتی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با انتقاد از سیاست درهای باز خانم مرکل خواهان استعفای وی شدند. حدود دو هفته پیش حزب...