اعتراض انجمن مواد نفتی ولایت هرات

اعتراض انجمن مواد نفتی ولایت هرات

اعتراض انجمن مواد نفتی ولایت هرات   با آن‌که چندی قبل شورای وزیران واردات تیل A80  را به داخل افغانستان ممنوع اعلام کرد اما مسئولان  انجمن مواد نفت ولایت هرات تاکید دارند که به اساس فساد گسترده  در بنادر هم اکنون مواد...