اعتراض به دنبال آنچه برکناری رئیس امنیت ملی هرات خوانده میشود

اعتراض به دنبال آنچه برکناری رئیس امنیت ملی هرات خوانده میشود

اعتراض رییس شورای ولایتی هرات به دنبال آنچه به گفته وی رییس امنیت ملی هرات به اساس ضد و بند های سیاسی از وظیفه اش برکنار شده است.   این جمع از بزرگان اقوام ولایت هرات می باشند که در کنار برخی از اعضای شورای ولایتی هرات...