اعتراض‌ها در یونان بخاطر محدود کردن حق اعتصاب

اعتراض‌ها در یونان بخاطر محدود کردن حق اعتصاب

هزاران تن  از شهروندان یونان در پیوند به اصلاح جدید این حکومت این کشور و محدود کردن حق اعتصاب، در به اعتراض‌های مدنی زدند.   بنابر گزارش‌های نشر شده، این اعتراض‌ها روز گذشته در آتن پایتخت این کشور راه اندازی شده و طی...