اعتراض‌کنندگان در هرات: زندانیان ما را از پل چرخی انتقال دهید

اعتراض‌کنندگان در هرات: زندانیان ما را از پل چرخی انتقال دهید

شماری از باشندگان ولایت هرات دریک اعتراض تجمعی در مقابل ساختمان ولایت خواهان انتقال زندانیان زندان پل چرخی به زندان مرکزی هرات شدند. معترضین سرک عمومی ولایت را به روی ترافیک مسدود کردند. آنان با سردادن شعارهای " ما...