نوشته هایی با برچسب "اعتراض‌های ضد دولتی"

وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمد

وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمد

به دنبال وقوع حملات انفجاری در شهر کابل، وظایف فرماندهان گارنیزیون و پولیس کابل به حالت تعلیق در آمده است. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفته است که این اقدام به‌خاطر تامین هر چه بیشتر...

اعتراض‌های ضد دولتی در کابل دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسانده است

اعتراض‌های ضد دولتی در کابل دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسانده است

مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع گفته‌اند که به دلیل اعتراض‌های ضد دولتی در کابل، دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسیده است. خان جان الکوزی، معاون این اتاق‌ها گفت: ""روزانه به ما دو میلیون دالر زیان وارد می‌شود....