اعتراضات گسترده مردمی در پایتخت کشور

اعتراضات گسترده مردمی در پایتخت کشور

صدها تن از اعضای جنبش موسوم به "روشنایی" صبح امروز در مخالفت به تصمیم اخیر کابینۀ حکومت در مورد انتقال پروژه برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت از ترکمنستان به افغانستان، در شهر کابل دست به راهپیمایی زده و خواهان لغو این...