اعتراضات ضد دولتی در ترکیه

اعتراضات ضد دولتی در ترکیه

اعتراضات ضد دولتی در ترکیه   صدها هزار تن از شهروندان ترکیه در پیوند به آن‌چه که می‌گویند آزادی‌ها در این کشور محدود شده‌است به خیابان‌ها آمده‌اند. این اعتراضات در واکنش به بازداشت "کمل قلیچ داراوغلو" رهبر حزب...