اظهار تاسف نخست وزیر سویدن از کاهش پذیرش پناهجویان

اظهار تاسف نخست وزیر سویدن از کاهش پذیرش پناهجویان

نخست وزیر سویدن از این که کشورش نمی‌تواند شمار زیادی از پناهجویان را بپذیرد، اظهار تاسف کرد. ستِفان لوفوِن، نخست وزیر سویدن در یک کنفرانس خبری در استاکهلم اظهار داشت که به خاطر ادامه سرازیری پناهندگان مجبور به محدودیت...